Բարի գալուստ "Գլենդել Հիլզ"
“Գլենդել Հիլզ” ՓԲԸ-ն բազմապրոֆիլ շինարա- րական կազմակերպություն է և վայելում է վս- տահելի գործընկերոջ համբավ, որը երաշխիք է երկարաժամկետ համագործակցության: Հանդիսանալով ՀՀ խոշորագույն շինարարա- կան կազմակերպությունն րից մեկը մեր գլխավոր նպատակն է ապահովել մեր հա- ճախորդների գումարների անվտանգությունը, որպես անշարժ գույքի կապիտալի ներդրում:

Ընկերության Մասին

“Գլենդել Հիլզ” ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 2004 թվակա- նին: Մեր ընկերության հիմնական գործունեության ոլորտը հանդիսանում է կառուցապատումն ու բարեկարգումը: Նպատակ հետապնդելով զբաղվել կառուցապատմամբ` մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում մեր կողմից կառուցած շենքերի որակին և շրջակա միջավայրի բարեկարգմանը:... ավելին


"Գլենդել Հիլզ" և "Էյ Ջի Դիվելըփմենթ" ընկերությունները բնակարանների վաճառքն
իրականացնում են գնորդների համար շահավետ և հարմար վճարման պայմաններով:
Մենք առաջարկում ենք վճարման հետևյալ տարբերակները`

           
            1.
Վճարում ժամանակացույցով
                    Պայմանագրի կնքման ժամանակ վճարվում է պայմանագրի գնի 30%-ը, իսկ մնացորդը մարվում է
                    մինչև շենքի կառուցապատման ավարտը` գնորդի հետ համաձայնեցված ժամանակացույցով
                    (վճարման փուլերի միջակայքը կարող է լինել 1-ից մինչև 6 ամիս):


            2. Մինչև կառուցապատման ավարտը ամսական վճարում նվազագույնը պայմանագրի գնի
                1%-ի չափով
                    Պայմանագրի կնքման օրը վճարվում է բնակարանի արժեքի 1%-ը, մինչև կառուցապատման ավարտը
                    կատարվում են ամսական վճարումներ նվազագույնը պայմանագրի գնի 1%-ի չափով:

                    Մինչև կառուցապատման ավարտը կատարվող վճարումների համար գործում է 0% դրույքաչափը:
                    Կառուցապատման ավարտից հետո 15 օրվա ընթացքում պայմանագրի գնի չվճարված գումարի
                    չափով հաճախորդը պետք է կատարի միանվագ վճարում կամ այդ գումարը կվարկավորվի բանկի
                    միջոցով 7-ից 20 տարի մարման ժամկետով տարեկան 14% դրույքաչափով: